donderdag 3 juli 2014

Een nieuwe tussenstand:

Ondertussen hebben onze architecten William en Annelies de plannen afgewerkt,  is de bouwvergunning aangevraagd en wordt verder gewerkt aan het aanbestedingsdossier.

Na het groepsfeest op 13 september wordt het oude lokaal in de Cederlaan helemaal leeggemaakt en afgebroken.  Meer nieuws over de verdere planning van de werken volgt binnenkort op deze blog.

Door oudercomités en groepsleiding werd ook verder nagedacht over de communicatie en acties rond de bouw van het nieuwe lokaal, meer nieuws hierover volgt via deze blog en/of www.groeninge.com of de Zwamber.

Tot slot werd (met dank aan Hans Vermandere - http://www.mmix.be) een logo ontworpen dat je binnenkort overal zal zien opduiken: ... wordt vervolgd!