maandag 13 oktober 2014

Bomen

Zoals eerder op deze blog te lezen was wordt het nieuwe lokaal niet op dezelfde plaats gebouwd als het bestaande lokaal.  Door een andere inplanting op het terrein wordt maximaal speelruimte vrijgemaakt.  En daarvoor moeten helaas een paar bomen wijken, zodat het lokaal zo dicht mogelijk bij de bestaande bomenrij kan aansluiten.  De bomen zijn ondertussen gerooid, binnenkort volgt het oude lokaal zelf...