zondag 9 februari 2014

De bouwplannen, deel 3: de buitenkant


En zo ziet het ontwerp er aan de buitenkant uit...


Door twee bouwlagen te voorzien wordt er ruimte gewonnen, en blijft de footprint van het gebouw beperkt.

Er is gekozen voor een licht hellend dak om het onderhoud te vergemakkelijken. Er zijn enkele types ramen die herhaaldelijk worden gebruikt. Raam en buitendeur wordt voor een ruimte samengevoegd om het aantal openingen en zo de bouwkost te verlagen.

De raamopeningen worden uitgevoerd als zitramen en zitten mee verwerkt in de kastenwand. Tussen de ingang van het terrein en het gebouw wordt er verharding voorzien voor het laden&lossen en plaatsen van fietsen etc.

De passerelle en dakterras/luifel is een stalen structuur die verwijst naar sjorbalken die op een speelse wijze verticaal zijn geplaatst.

De bouwplannen, deel 2: ruimtelijk concept en circulatie

Na wat gepuzzel en verschillende voorontwerpen kwam er een plan uit de bus dat maximaal gebruik maakt van de beschikbare binnenruimte, en de nodige flexibiliteit biedt om lokalen apart of samengevoegd te gebruiken, naargelang het soort activiteit.

Een centrale inkom en een passerelle zorgen voor de goede bereikbaarheid van alle lokalen. Waarbij vanop de verdieping zowel het voor- als het achterterrein vlot toegankelijk is. Door de twee trappen kan men op verschillende manieren circuleren in het gebouw.


De passerelle (luifel) kan dienen als een overdekte buitenruimte op gelijkvloers, voor het uitbreiden van de  keuken bij feesten of het spelen bij regenweer. Het dakterras, aansluitend aan een lokaal op de verdieping is een uitbreiding op dit lokaal, een uitkijkpost over heel het terrein, een podium voor shows en speechen…etc.


Er is een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine lokalen (+/- 35 m2 en 50 m2). Hierbij is het mogelijk om lokalen samen te voegen of te splitsen. Op deze manier spelen we in op de verschillende noden van de takken. Men neemt een lokaal in volgens behoefte en er zijn dus geen exclusieve lokalen meer.

Alle functionele ruimtes worden aan de voorzijde van het gebouw ondergebracht met centraal de inkom en de traphal.


De bouwplannen, deel 1: structureel conceptSamen met, en in overleg met de leiding, leden, ouders en de Stad Kortrijk ontwierpen onze architecten William Timperman en Annelies Truyens een gebouw met een goed doordacht structureel concept:

Het gebouw is ontworpen op een economisch grid van 3m op 3m dat de verschillende ruimtes definieert. Er is gekozen voor een compact volume met twee bouwlagen om zo veel mogelijk speelruimte op de site te vrijwaren.

Aangezien een jeugdlokaal veel bergruimte kan gebruiken, wat ook uit de enquête bij de leiding naar voor kwam, is er langs de buitenmuren een kastenzone voorzien.
Zo blijven in het gebouw de ruimtes zo flexibel mogelijk. Technieken (verwarming, leidingkokers etc.) kunnen in de kastenwand geïntegreerd worden. De binnenwanden zijn of flexibele wanden of vaste wanden die op termijn kunnen uitgebroken worden als de behoefte wijzigt van de gebruikers.

Tegen de buitengevel wordt een passerelle, buitentrap en dakterras gemaakt om de relatie met het speelterrein te vergroten en te voldoen aan de brandweernormen.

Een nieuw lokaal - waar en wanneer?


Elders op deze blog kon je al wat meer lezen over de achtergrond, het hoe en waarom van het bouwproject van Scouts en Gidsen Groeninge.  Op de nieuwjaarsreceptie eind januari kreeg de aanwezige leiding en leden van de oudercomité al een tipje van de sluier opgelicht...

Op deze blog kan iedereen het verhaal van het nieuwe lokaal volgen.  In deze en volgende posts vertellen we je meer over onze bouwplannen: de planning van de werken, de inplanting van het nieuwe lokaal, de bouwplannen en de ideeën die achter de structuur en indeling van het gebouw zitten.  Eénmaal de werken begonnen zijn kan je hier de vorderingen volgen.

De bouwplannen zijn ondertussen al heel concreet: als alles goed loopt en het nodige papierwerk, afspraken met de stad en bouwvergunning in orde komen, zouden we op de volgende barbecue (2014) afscheid nemen van het huidige lokaal in de Cederlaan.  Kort na de barbecue zou de afbraak beginnen.  De werken zouden ongeveer één (scouts-)jaar duren, en met een beetje geluk kan de nieuwbouw klaar zijn tegen september 2015!

Het nieuwe lokaal komt dus in de Cederlaan, onze vaste uitvalsbasis sinds de jaren 70.  Na afwegen van heel wat pro’s en contra’s werd gekozen om het nieuwe lokaal niet op dezelfde plaats te bouwen, maar te kiezen voor een andere indeling van het terrein.  Met als bedoeling: zoveel mogelijk speelruimte vrij te maken.Voor de huidige materiaalloods wordt nog een oplossing gezocht, maar mogelijk verschuift die naar een andere locatie.  De bomen worden gesnoeid, een aantal bomen worden weggehaald waar nodig, en de bomenring aan de randen van het terrein wordt vervolledigd.

Het gebouw is zo ingeplant dat men met verschillende takken tegelijk kan laten spelen zonder elkaar te storen. Aan de achterkant behouden we een grote zone om grote activiteiten te laten door gaan. Aan de kant van de loods krijgen we een langwerpig stuk dat zichtbaar is vanuit de ingang van het terrein, en een ontmoetingsplaats waar makkelijk ook begin- en eindformaties plaats kunnen vinden.

De kop van het gebouw ligt centraal op het terrein. Op deze plaats dient een luifel en dakterras als strategisch punt voor activiteiten.