Het Cederlaanverhaal

Het nieuwbouwproject Cederlaan

Het terugbrengen van de werking van Scouts en Gidsen Groeninge van drie naar twee sites stelt hoge eisen aan de twee overblijvende sites, in het bijzonder aan de site aan de Cederlaan.

Slechte staat huidig gebouw

Het huidige lokaal in de Cederlaan.
Het lokaal in de Cederlaan is in slechte staat. Het gebouw dateert van 1970 en is in slechte staat.
Het gebouw is niet geïsoleerd, en sommige delen van de constructie zijn aftands.

Nieuwbouwproject voordeliger

Na evaluatie blijkt dat een nieuwbouwproject goedkoper is dan grondige verbouwingswerken. Bovendien zal een nieuw lokaal met een nieuwe inplanting de buitenruimte valoriseren.vzw Lokalen Scouts en Gidsen Groeninge als bouwheer

Overleg met de Schepen van Jeugd in de Cederlaan - april 2013.
In de groep is overeengekomen dat de vzw Lokalen Scouts en Gidsen Groeninge namens de groep bouwheer is van een nieuw lokaal.

Om die reden is de vzw opnieuw samengesteld met leden uit beide oudercomités, en is er een bouwcomité opgericht met vertegenwoordigers van de vzw, de groepsleiding en leiding en de beide oudercomités.

Dat de vzw momenteel ook de grondvergunning heeft voor het huidige lokaal in de Cederlaan maakt het ook administratief eenvoudiger.

Ontwerp in samenwerking met Stad Kortrijk

Een terrein met veel mogelijkheden.
Architecten William Timperman en Annelies Truyens ontwierpen samen met de leden, leiding en ouders van de groep een gebouw met een beperkte footprint, waarbij het terrein meer speelmogelijkheden biedt.

Door het gebouw op twee bouwlagen te voorzien wordt er ruimte gewonnen, terwijl de binnenruimte de nodige plaats moet bieden aan de werking.

Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met architecten van Facility van de Stad Kortrijk. Team jeugd begeleidt dit proces.